Call +972-508-77-22-11 Call +972-361-61-011 Call Heart4u info@heart4u.ru

Sheba Medical Center, Tel Hashomer

800px-PikiWiki_Israel_15881_Heart_Center_in_Sheba_Medical_Center_Israel

Tel Hashomer- jeden z předních lékařských středisek v Izraeli a na Blízkém východě – je hrdě Izrael. Vyzbrojen Medical Center širokou škálu možností v oblasti léčby, vzdělávání, lékařský výzkum, domácí ani mezinárodní dluhopisy.

Sheba je symbolem nejnovějšími poznatky v oblasti medicíny, léčby a péče v oblasti moderních technologií.

Medical Center “Sheba” se počítá na 1990 lůžek, je nejen největší na Blízkém východě, ale také nejuniverzálnější.Zdravotní středisko má 120 kanceláří a nemocnic. “Sheba” je součástí lékařské fakulty, Tel Aviv University.

Spolu s konvenčními disciplín v lékařském centru jsou: Ústav kardiologie, Institut genetiky, Ústav umělého oplodnění, vývoj dítěte, spálit centrum, Centrum pro ústní a maxilofaciální chirurgie, multi-diagnostické centrum, Ústav hemato-onkologie, radiologie a radiochirurgie.

Medical Center “Sheba” se skládá ze dvou částí – všeobecné nemocnice a rehabilitační centrum.

General Hospital působí v šesti oblastech: interna, chirurgie, porodnictví a gynekologie, multidisciplinární dětské nemocnice, Ústav radiologie a laboratoře.