Call +972-508-77-22-11 Call +972-361-61-011 Call Heart4u info@heart4u.ru

Můj účet

2014-11-20 19-33-29 Zdravotní karta   Heart For You - Google Chrome

Zdravotní internetová karta je revoluční řešení organizace chorobopisů nemocných po celém světě.
Služby internetové zdravotní karty jsou běžně poskytované všem klientům zdravotních pojišťoven v Izraeli. V USA i jiných zemích světa, jsou tyto služby omezené.anebo chybí úplně
V Izraeli je navíc služba integrována do plné zdravotní dokumentace spravované nemocnicemi a odbornými lékaři spolupracujícími s danou pojišťovnou.

Takováto služba poskytována každému občanu bez výjimky je ve světě ojedinělá.
Naše klinika jako první ve světě, poskytuje mezinárodní revoluční systém zdravotní karty.
Principy péče o pacienta jsou založeny na principech uskutečňovaných izraelským zdravotnictvím.
Jak sytém zdravotní karty funguje, se můžete podívat na filmu.

Proč zdravotní karta?
Zdravotní karta je zaměřena a navržena jako zabezpečené úložiště zdravotní informace.
Kromě uložení vašich dokumentů a zdravotní informace, jsou součástí karty tabulky pro zápis a sledováni krevního tlaku a cukru v krvi, počítadla metabolických parametrů a fyziologických funkcí organizmu. Součástí je také integrální napojení na zdravotní dokumentaci a systém laboratoří některých zemí.
Službou, kterou poskytuje jen velmi málo úložišť, je možnost nahrávat dokumenty a disky s rentgenovým i jiným zobrazovacím vyšetřením do velikosti kompaktního disku tj. 600 MB.

Připravuje se také video hovor s vaším ošetřujícím lékařem.

Zdravotní karta naší kliniky Vám poskytuje jak bezpečí, že o Vaše zdraví bude v případě potřeby postaráno kdekoli na světě a kdykoli budete potřebovat.
Služba karty je přímo propojena se službou osobního lékaře 24 hodin denně sedm dní v týdnu.